2015-12-12 09:00 #0 av: Catwoman

Vad finns bakom lucka 12?

  • 12 december 1917 skedde en svår järnvägsolyckan i Mont Cenistunneln som tog 427 människors liv när en trupptransport spårade ur vid Mont Cenistunneln.
  • Idag fyller den förre racerföraren Emerson Fittipaldi från Brasilien år.